Komadni nameštaj

Komadni nameštaj

Komadnim nameštajem opremamo interijer koji je već delimično namešten tako da mu se prilagođavamo dizajnom i materijalom. Komadni nameštaj je mali detalj svakog enterijera